Výbor klubu

FUNKCIONÁŘI SK KOVODRUŽSTVO STRÁŽOV

Z HISTORE STRÁŽOVSKÉ KOPANÉ

Začátky strážovské kopané začínají někdy po roce 1905. Přibližně v této době přišli s kopanou studenti a mladí dělníci, kteří pracovali ve městech, odkud se vždy šířily všechny novoty. Již v roce 1907 máme podle fotodokumentace skupinku nám nezná­mých strážováků, ve fotbalové póze s míčem v civilním oblečení, včetně klobouků. Písemné záznamy z této doby chybí, ale jednalo se zřejmě o fotbal pro ukrácení volného času, o fotbal bez orga­nizačního řádu. Ve dnech volna honili tito průkopníci kopané miču­du po různých "kozích pláccích". Je nutné se vžít do tehdejší doby, kdy zemědělská půda se těšila velké vážnosti a kdejaký kousek paloučku využívali místní domkaři k pasení koz a husí, což byla také jedna strážovská specialita. Byli proto první fotbalisté pova­žováni za blázny honící se za míčem a plašící dobytek.

Novinky pro dospělé

Karanténa – thriller

Autor: Lex Thomas

 

Šlehačková oblaka – příběh dívky, která si plní svůj životní sen

Autorka: Tereza Salte

Jídelníček MŠ 24.02. - 28.02.2020

Jídelníček pro Mateřskou školu Strážov platný od 24.02. do 28.02.2020 zde:JIDELMS20200224.PDF

Broušení skla

Místní knihovna ve Strážově – Junior klub zve děti a mládež od 6 do 15 let na tvořivé odpoledne.

25. února 2020 od 15.00, od 16.00 a od 17.00 hodin v Místní knihovně ve Strážově

Přihlásit se můžete do 23. 2. 2020 e-mailem: knihovna@strazov.cz, telefonem 376 382 338 nebo osobně v knihovně. 

Při přihlašování, prosím, uvádějte čas.

Počet přihlášených bude přizpůsoben kapacitě míst v knihovně.

Během akce mohou být pořizovány fotografické záběry s následným zveřejněním. Pokud s fotografováním Vašeho dítěte nesouhlasíte, prosím, upozorněte na tuto skutečnost předem knihovnici.

JUNIOR KLUB - TVOŘIVÉ ODPOLEDNE 25.2.

Místní knihovna ve Strážově - Junior klub zve děti a mládež od 6 do 15 let na tvořivé odpoledne. Broušení skla se uskuteční 25. února 2020 od 15.00, od 16.00 a od 17.00 hodin v Místní knihovně ve Strážově. Přihlásit se můžete do 23.2.2020 e-mailem: knihovna@strazov.cz, telefonem 376 382 338 nebo osobně v knihovně. Při přihlašování, prosím, uvádějte čas. Počet přihlášených bude přizpůsoben kapacitě míst v knihovně. Během akce mohou být pořizovány fotografické záběry s následným zveřejněním. Pokud s fotografováním Vašeho dítěte nesouhlasíte, prosím, upozorněte na tuto skutečnost předem knihovnici. 

PRODEJ ŠKRABKY NA BRAMBORY

Nabízíme vyřazenou (plně funkční) škrabku na brambory ze školní jídelny. Bližší infromace získáte na radnici. 

POPLATEK ZA VÝVOZ ODPADŮ

Místní poplatek za odpady zůstává i pro rok 2020 v nezměněné výši. Trvale bydlící občané zaplatí 500 Kč za osobu a majitelé rekreačních nemovitostí 600 Kč za objekt. Při platbě místního poplatku obdržíte samolepicí známku, přičemž na domácnost bude vydána maximálně jedna známka. Ti, kteří poplatek uhradí bezhotovostním převodem, si budou moci následně známku vyzvednout na radnici. Do konce března budou popelnice vyváženy i na loňské známky, od dubna pak pouze ty, které budou mít řádně vylepenou novou roční vývozní známku. V případě, že budete mít mimořádně více odpadu, můžete si na radnici za 50 Kč zakoupit speciální vývozní pytel. Poplatek můžete uhradit hotově do pokladny města, případně na účet č. 0822787359/0800. Jako variabilní symbol uveďte číslo popisné a do poznámky pro příjemce uveďte Vaše jméno.

Jídelníček MŠ 17.02. - 21.02.2020

Jídelníček pro Mateřskou školu Strážov platný od 17.02. do 21.02.2020 zde:JIDELMS20200217.PDF

PŘEDNÁŠKA - S KAPITÁNEM PO OCEÁNU

Město Strážov srdečně zve širokou veřejnost na pokračování cyklu cestopisných přednášek. Ve středu 12. února 2020 od 18.00 hod. bude v restauraci nad obchodem COOP ve Strážově Ing. Michael Plný ze Splže vyprávět o svých pracovních cestách v roli kapitána nákladních zaoceánských lodíPlakát je zde.

ZTRÁTY A NÁLEZY

V sobotu 8. února se v místní sokolovně našla peněženka. Bližší informace na radnici. 

Novinky pro dospělé

O dívce Grace – dojemně podmanivý román o lidské slabosti, síle přírody a spásné moci lásky

Autor: Anthony Doerr

 

Síťovky – román pro ženy

Autorka: Táňa Kubátová

PLES SDH VITEŇ - 15.2.

Sbor dobrovolných hasičů Viteň Vás srdečně zve na hasičský ples, který se uskuteční v sobotu 15. února od 20.00 hod. ve strážovské sokolovně. K tanci a poslechu hraje Pošumavská muzika. 

OHLÉDNUTÍ ZA MASOPUSTEM 2020

Jubilejní desátý ročník strážovského masopustního průvodu byl stejně úspěšný jako všechny předchozí. Celkem se jej zúčastnilo přes 350 masek a další stovky přihlížejících. Zavzpomínat si můžete u fotografií Ing. Josefa ŠveceLukáše GrösslaJiřího Jiříka či Petra Kalivody.

PLÁNOVANÉ AKCE 2020

Seznam plánovaných akcí je pouze předběžný, změna programu vyhrazena.  Aktualizovaný program sledujte na stránkách ve formě pozvánek, které vám budeme zprostředkovávat na stránkách města. Chcete-li doplnit vaši akci do kalendáře, pište na e-mail mesto@strazov.cz

USNESENÍ, PONDĚLÍ 23. PROSINCE 2019

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala v pondělí 23. prosince 2019 od 18.00 hod. v kanceláři starosty. 

Jídelníček ZŠ 17.02. - 21.02.2020

Jídelníček pro Základní školu Strážov platný od 17.02. do 21.02.2020 zde: JIDELZS20200217.PDF