Bookmark and Share

Mladý sedmdesátník Miroslav Sedlmaier

Vydáno dne 31. 03. 2016 (2265 x přečteno)

     Dne 3. dubna 2016 se dožívá sedmdesáti let pan Miroslav Sedlmaier ze Strážova. Široké, zejména sportovní veřejnosti je dobře znám jako velice zasvěcený glosátor převážně fotbalového dění na Plzeňsku. Jeho zprávy z této oblasti, rozbory a úvahy uveřejňované ponejvíce v Klatovském deníku i dalších tištěných periodikách, ale i na internetových stránkách Šumavanet, vycházejí z mimořádně dobré znalosti problematiky, podpořené nadprůměrnými zkušenostmi z této oblasti.


Míra Sedlmaier se zabýval činností kolem fotbalu již od svého mládí. Působil jako hráč, později jako trenér a rozhodčí. Svoji preciznost posléze uplatnil jako obětavý fotbalový funkcionář v různých funkcích. Dlouhou dobu pracoval jako zdatný sekretář Okresního fotbalového svazu v Klatovech, kam vnesl smysl pro řád a pořádek. Byl také členem Pošumavského sportovního sdružení. Z titulu těchto funkcí i svého nevšedního zájmu se seznámil s řadou dalších lidí kolem fotbalu na Klatovsku a pronikl do života jejich fotbalových klubů. Jen těžko byste našli v kraji člověka zasvěcenějšího, skutečného fotbalového odborníka.
Já bych se však chtěl, u příležitosti jeho vzácného životního jubilea zabývat jeho další perfektní činností pro mateřský Sportovní klub Kovodružstvo Strážov a vlastně pro celé město Strážov. Míra zašel daleko do historie, do úplných počátků fotbalu ve Strážově. Jimi započal, již někdy kolem roku 1982, tvořit pro současníky i pro budoucí pokolení svou úžasnou Kroniku strážovského fotbalu, doplněnou úplnými údaji z nedávné minulosti i současnosti. Kronika je vedena do naprostých podrobností o lidech, o gólech, o hřištích a dalším veškerém dění kolem fotbalu včetně množství přehledů, tabulek a fotodokumentace. Troufnu si zde říci, že na podobné precizní úrovni nemají své kroniky a záznamy vedeny ani naše ligové kluby. Dále, a to již od roku 2001 provozuje Míra na webu sumavanet.cz/fotbal velice populární stránky Fotbal Klatovsko, Sušicko, Horažďovicko. V posledních několika létech zaznamenává i většinu soutěžních utkání a další dění v SK Strážov videokamerou a z nich zveřejňuje velmi pěkné sestřihy pro širokou veřejnost na webu města Strážov.
V letošním roce inicioval vznik webu s doménou www.fotbal-strazov.cz , jako svou výhradně soukromou aktivitu. Úroveň tohoto webu je naprosto profesionální a je opět pro nás obrovským přínosem.
Miroslav Sedlmaier je v pravém slova smyslu mladý sedmdesátník, jak jsem uvedl již v názvu tohoto příspěvku. Je mladý, nejen svým mladistvým zjevem, ale zejména svým mladým myšlením, vytrvalým setrváváním na špici rozvoje techniky – fotoaparátů, kamer a zejména počítačů. Vše toto mu jistě odčerpává nemalé finanční prostředky. Nic mu ale nemůže zabránit, aby se s námi jejich prostřednictvím nepodělil o svou lásku k fotbalu a dění kolem něho. Dokonce drží krok i se stále se měnící legislativou ve sportovním hnutí a jejím stále těsnějším sepětím s výpočetní technikou a v tomto je pro klub rovněž neocenitelným rádcem.
Jako ocenění své dlouholeté práce obdržel Miroslav Sedlmaier v roce 2008 z rukou předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslava Vlčka a tehdejšího šéfa Českomoravského fotbalového svazu Pavla Mokrého nejvyšší fotbalové vyznamenání – Cenu dr. Václava Jíry. Vyznamenání, které si zcela jistě zaslouží, neboť odvedl a stále odvádí pro fotbal v Pošumaví obrovský kus výborné práce. My ve Strážově si však uvědomujeme, že bylo vykoupeno tvrdou prací, nastavenou mnohdy do nocí a cena času se vyčíslit a ohodnotit nedá ani sebevyšším vyznamenáním. Takto to my všichni cítíme, a proto mu z celého srdce k jeho sedmdesátinám přejeme dobré zdraví, štěstí a pohodu. A tak trochu sobecky si přejeme, aby ještě dlouho vytrval u své obětavé práce pro náš fotbal, a aby také jemu přinášela uspokojení a radost.

Za Sportovní klub Kovodružstva Strážov Josef Kodym