Bookmark and Share

POZVÁNKA NA VH KLUBU 1.3. 2013

Vydáno dne 20. 02. 2013 (1941 x přečteno)

Výkonný výbor Sportovního klubu Kovodružstvo Strážov uspořádá v pátek 1. března od 19.00 hodin v restauraci "Na náměstí"  v pořadí již svojí XXII valnou hromadu  na kterou co nejsrdečněji zve všechny svoje členy.

 


POZVÁNKA

 

na XXII. valnou hromadu   SK KOVODRUŽSTVA STRÁŽOV

která se koná v pátek 1. března 2013  od 19.°° hodin v restauraci „Na náměstí"

 


 

Program:

 

1.     Zahájení, jmenování zapisovatele jednání,  volba mandátové a návrhové

        komise, schválení programu VH

2.     Zpráva o činnosti SK za rok 2012

3.     Zpráva o hospodaření SK za rok 2012

4.     Zpráva kontrolní a revizní komise

5.     Návrh hospodaření a plán činnosti SK na rok 2013

6.     Diskuse

7.     Usnesení a závěr

 

Občerstvení a volná zábava při hudbě.

  


 

    Petr Presl                                                                                                                                      Bronislav Mayer v.r.

   předseda SK                                                                                                                                  místopředseda SK