Bookmark and Share

V sezóně 2015/16

Vydáno dne 27. 02. 2015 (1677 x přečteno)

V sezóně 2015/16 hrají pod hlavičkou sportovního klubu čtyři fotbalové týmy (muži působí v 1.B třídě, starší žáci úspěšně nakračují na lepšími časy v mládežnické kopané klubu v okresním přeboru .Na úspěšnější období klubu myslí vedení klubu, což se jim pod vedením Bronislava Mayera, Radka Holuba a Václava Denka daří již několik let prostřednictvím starší přípravky. Od podzimu 2015 se do sportovní činnosti zapojilo nově družstvo mladší přípravky , které má za sebou první zkušenosti v rámci turnajů v okresním přeboru této věkové kategorie.


V novodobé historii klubu byl jeho velkou osobností bývalý předseda klubu Josef Beran st. a Josef Soušek, který období 1992- 2012 na více než dvacet let v této funkci vystřídal a velmi úspěšně pracoval v této funkci . Pod jeho vedením SK Kovodružstvo Strážov dosáhlo historicky neúspěšnějších sportovních i ekonomických výsledků . Od valné hromady konané na počátku roku 2012, Josefa Souška ve vedení strážovské kopané vystřídal a novým předsedou se sta Petr Presl, místopředsedou byl zvolen Bronislav Mayer , ve funkci sekretáře nadále působí Ing. Milan Presl. Obdobně je tomu jako v uplynulých létech, kdy se o pokladu klubu staral a nadále o ní pečuje Josef Janda. V této souvislosti nelze opomenout ani významný podíl na činnosti klubu a dlouholeté účasti B týmu mužů v okresních soutěžích hendikepovaného, ale nesmírně vitálního a obětavého člověka Josefa Vaňka. Bohužel jeho zdravotní stav se natolik zhoršil, že musel své činnosti ve funkci trenéra a vedoucí družstva , stejně jako člena výboru zanechat. Tím se prakticky také B tým mužů rozpadl a do nového ročníku 2013/2014 již nebyl klubem přihlášen. Řada hráčů tohoto celku také musela předčasně svojí hráčskou kariéru alespoň (věřme že třeba jen na nějaký ten čas) přerušit a nebo definitivně ukončit.

Závěrem stati o strážovské kopané která se pokouší alespoň z části na základě dochovaných písemností, fotografií a vzpomínek starších fotbalistů a funkcionářů. Mohlo proto být i některých skutečností opomenuto. Nebylo zde možno vyjmenovat desítky hráčů, kteří se během více než sedmadevadesátileté činnosti kopané ve Strážově zúčastnili.

Zpracoval z dostupných materiálů a o své poznatky doplnil Miroslav Sedlmaier.