Historie

VALNÁ HROMADA KLUBU 27.2.2016

V sobotu 27.2. 2016 proběhla další VH našeho klubu. V jejího průběhu přinášime několik foto a e video.

V sezóně 2015/16

V sezóně 2015/16 hrají pod hlavičkou sportovního klubu čtyři fotbalové týmy (muži působí v 1.B třídě, starší žáci úspěšně nakračují na lepšími časy v mládežnické kopané klubu v okresním přeboru .Na úspěšnější období klubu myslí vedení klubu, což se jim pod vedením Bronislava Mayera, Radka Holuba a Václava Denka daří již několik let prostřednictvím starší přípravky. Od podzimu 2015 se do sportovní činnosti zapojilo nově družstvo mladší přípravky , které má za sebou první zkušenosti v rámci turnajů v okresním přeboru této věkové kategorie.

Z HISTORE STRÁŽOVSKÉ KOPANÉ

Začátky strážovské kopané začínají někdy po roce 1905. Přibližně v této době přišli s kopanou studenti a mladí dělníci, kteří pracovali ve městech, odkud se vždy šířily všechny novoty. Již v roce 1907 máme podle fotodokumentace skupinku nám nezná­mých strážováků, ve fotbalové póze s míčem v civilním oblečení, včetně klobouků. Písemné záznamy z této doby chybí, ale jednalo se zřejmě o fotbal pro ukrácení volného času, o fotbal bez orga­nizačního řádu. Ve dnech volna honili tito průkopníci kopané miču­du po různých "kozích pláccích". Je nutné se vžít do tehdejší doby, kdy zemědělská půda se těšila velké vážnosti a kdejaký kousek paloučku využívali místní domkaři k pasení koz a husí, což byla také jedna strážovská specialita. Byli proto první fotbalisté pova­žováni za blázny honící se za míčem a plašící dobytek.

Více informací zde

Archiv zde

Počet článků: 3  Stránka: 

0